En pjäs om Olof Rudbeck, hans historiska verk Atlantica och det förlorade landet Atlantis.

Olof Rudbeck, universalgeniet från sextonhundratalet, trotsar den linjära tiden och dyker upp i vår moderna samtid för att övertyga er om att Sverige var det sägenomspunna landet Atlantis. Till hans förtret följs han av Drottning Kristina som har fräckheten att ifrågasätta hans stora upptäckt. Som om hon inte har svikit honom tillräckligt genom att abdikera, konvertera och emigrera!

Premiär på Gamla Uppsala museum 5 Januari 2018 

 


Trailer

 
Pjäsen är bokningsbar på: scenkonstportalen/riksteatern
Press/Relaterade medialänkar
Upsala Nya Tidning: Teater Oland gestaltar gamla Uppsalas alternativa historia 2018 01 04
Humanism & Kunskap: Drömmen om Atlantis: Teater Oland ger Olof Rudbecks Atlantica 2018 05 11

 

 

Europas civilisation utgår från Uppland i Sverige. "Sverige och särskilt uppsalatrakten är den antika kulturens vagga."

 

Inprovning i Toile, provplagg. 

Inprovning i Toile.

 

 

Rudbeck visar här på likheterna mellan runskrift och det antika grekiska alfabetet.